RELATII CU INVESTITORII

 1. Hotararea nr.1 a Ad.Gen.Ord. STRO 02.04.2020
 2. Hotărârea nr.2 a AGA EX. 02.04.2020
 3. Raportul administratorului special an 2019
 4. Raportul Auditorului Financiar pentru 2019
 5. Situatii financiare la 31.12.2019
 6. Utilizarea opţiunii de Vot prin Corespondentă
 7. FORMULAR_DE_VOT_prin_corespondenta_AGEA_PF_02_04_2020
 8. FORMULAR_DE_VOT_prin_corespondenta_AGEA_PJ_02_04_2020
 9. FORMULAR_DE_VOT_prin_corespondenta_AGOA_PF_02_04_2020
 10. FORMULAR_DE_VOT_prin_corespondenta_AGOA_PJ_02_04_2020
 11. Procura_speciala_persoane_fizice_AGEA_02_04_2020
 12. Procura_speciala_persoane_fizice_AGOA_02_04_2020
 13. Procura_speciala_persoane_juridice_AGEA_02_04_2020
 14. Procura_speciala_persoane_juridice_AGOA_02_04_2020
 15. Informatii_actionari_AGA_02_04_2020
 16. Convocator AGA 20.02.2020
 17. Convocator AGA 27.04.2017
 18. Informare privind proiectul Planului de reorganizare
 19. Premise BVC pentru anul 2017
 20. Raportul administratorului special privind rezultatele exercitiului financiar 2016
 21. Hotarari AGA 28.04.2017
 22. Convocator AdGenExtraordinar a Actionarilor STRO 09.11.2017
 23. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane juridice 2017
 24. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane fizice 2017
 25. Procura speciala persoane juridice 2017
 26. Procura speciala persoane fizice 2017
 27. Informatii actionari AGA 09.11.2017
 28. Hotarare AGA nr.1 din 09.11.2017
 29. Convocator AGA 09 05 2018
 30. Informatii actionari AGA 09.05.2018
 31. Procura speciala persoane fizice AGA_09.05.2018
 32. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane fizice 09.05.2018
 33. Procura speciala persoane juridice AGA 09.05.2018
 34. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane juridice 09.05.2018
 35. Situatii financiare la 31.12.2017
 36. Raportul Administratorului Special pt activitatea desfasurata in anul 2017
 37. Raportul Auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2017
 38. Hotarari AGOA 10.05.2018
 39. Convocator AGA aprilie 2019
 40. Informatii actionari AGA 17.04.2019
 41. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane fizice 17.04.2019
 42. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane juridice 17.04.2019
 43. Procura speciala persoane juridice AGA 17.04.2019
 44. Procura speciala persoane fizice AGA 17.04.2019
 45. Raportul Administratorului special privind rezultatele exercitiului financiar al anului 2018
 46. Situatii financiare la data de 31.12.2018
 47. Includerea pierderii inregistrate in anul 2018 in rezultatul reportat
 48. Hotarare AGA nr 1_17 04 2019
 49. Hotarare AGA nr 2_17 04 2019