PROTECTIA MEDIULUI

Protecţia mediului a reprezentat si continua sa reprezinte un obiectiv major pentru S.C.Rafinaria Steaua Romana S.A.
Directiile majore de actiune pentru realizarea in conditii optime a acestui obiectiv sunt urmatoarele:
A.    Diminuarea continua a impactului asupra mediului generat de functionarea curenta a rafinariei
 • Pentru indeplinirea acestui obiectiv se actioneaza in urmatoarele directii :
  • Monitorizarea tuturor factorilor de mediu conform cerintelor stabilite prin Autorizatia Integrata de Mediu;
  • Conducerea instalatiilor si a proceselor in asa fel incat impactul asupra mediului sa fie minim,sub limitele legale;
  • Renuntarea treptata la procesele care, in viitor, nu se vor mai putea incadra in normele legale de mediu;
  • Modernizarea instalatiilor si a fluxurilor tehnologice pentru asigurarea conformitatii cu normele europene de mediu.
  • Programul investitional necesar realizarii acestora a cuprins :
   • Modernizarea rampelor de incarcare a produselor;
   • Modernizarea cuptorului si coloanei instalatiei de distilare atmosferica;
  • Achizitionarea si montarea unui boiler modern pentru abur tehnologic;
Este in curs de realizare o investitie de extindere si amenajare a statiei de epurare a apelor uzate, cu utilaje de ultima generatie, care va conduce la deversarea apelor uzate in emisar, cu parametri mult mai buni decat cei prevazuti de normele romanesti si europene.

 

B.    Reducerea efectelor asupra mediului generate de poluarea istorica.
 • In urma celor peste 100 de ani de functionare a rezultat insa, datorita tehnologiilor vremurilor respective, o poluare istorica localizata in cele trei depozite din patrimoniul societatii :
  • batalurile de gudroane acide “Turnatorie”, cu o suprafata ocupata de 3,3 hectare si un volum 70.000 m3 ;
  • batalurile de gudroane acide “Bucea”, cu o suprafata ocupata de 6 hectare si un volum 80.000 m3 ;
  • lacul Pestelui, cu batalul de mal petrolier, folosit pana in prezent ca a treia treapta de epurare a apei, care are o suprafata ocupata de 8 hectare si volum de mal existent de 70.000 m3,
    Aceste depozite ar trebui golite si ecologizate, in vederea refacerii cadrului natural, pana la 31.12.2015, conform perioadei de tranziţie aprobate.
Pentru golirea şi ecologizarea depozitelor de gudroane acide, S.C.Rafinaria Steaua Romana S.A. a efectuat de-a lungul anilor mai multe  demersuri si acţiuni  in vederea identificarii unor tehnologii economic viabile, care să conducă la acoperirea costurilor.
Aceste actiuni continua si in prezent, fiind in derulare atat o cercetare din fondurile structurale ale Ministerului Economiei si Finantelor, cat si un nou experiment ce va implica si importante fonduri proprii.