SERVICII

ACTIVITATEA DE VALORIFICARE A ULEIURILOR UZATE

Rafinaria Steaua Romana desfasoara o activitate adiacenta prelucrarii titeiului, care consta in colectarea, transportul si procesarea uleiurilor uzate, rezultate din operatiuni industriale si neindustriale
Uleiurile uzate, care se incadreaza in prevederile H.G. nr 235/2007, categoria I si II , respectiv uleiuri de motor , uleiurile hidraulice, uleiuri industriale, uleiurile de transformator, uleiurile de turbina detinute de agentii economici dar si de persoane particulare, pot fi colectate, transportate si procesate in cadrul Rafinariei Steaua Romana.
Cunoscand faptul ca uleiurile uzate fac parte din categoria substantelor periculoase care pot afecta mediul inconjurator, cand sunt gestionate necorespunzator, Rafinaria Steaua Romana a obtinut toate autorizatiile legale necesare pentru desfasurarea acestor operatiuni. Astfel rafinaria detine autorizatii de mediu pentru transportul si procesarea uleiurilor uzate, precum si autorizarile legale pentru mijloacele de transport si personalul care opereaza cu acestea.
Rafinaria Steaua Romana este un partener sigur si de incredere in actiunea de colectare, procesare - valorificare a uleiurilor uzate si protejare a mediului inconjurator.
Colectarea uleiurilor se realizeaza pe baze contractuale, in deplina siguranta si in conditii economice avantajoase pentru organizatiile partenere.
Rafinaria Steaua Romana isi exprima disponibilitatea pentru cooperarea cu furnizorii de uleiuri uzate de pe intreg teritoriul Romaniei, indiferent de cantitatea  de ulei uzat de care ei dispun.

Contact:
RAFINARIA STEAUA ROMANA S.A.
Calea  Doftanei  nr. 15, Cod 105600, Campina, Judetul  Prahova,  Romania
NR. Registrul Comertului: J 40/2768/2013
C.I.F.( Cod de inregistrare fiscala): RO1322632 / 1992
Tel: 0244 336 151,   Fax: 0244 337 341
uleiuri_uzate@steauaromana.ro