RELATII CU INVESTITORII

 1. Convocator AGA 27.04.2017
 2. Informare privind proiectul Planului de reorganizare
 3. Premise BVC pentru anul 2017
 4. Raportul administratorului special privind rezultatele exercitiului financiar 2016
 5. Hotarari AGA 28.04.2017
 6. Convocator AdGenExtraordinar a Actionarilor STRO 09.11.2017
 7. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane juridice 2017
 8. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane fizice 2017
 9. Procura speciala persoane juridice 2017
 10. Procura speciala persoane fizice 2017
 11. Informatii actionari AGA 09.11.2017
 12. Hotarare AGA nr.1 din 09.11.2017
 13. Convocator AGA 09 05 2018
 14. Informatii actionari AGA 09.05.2018
 15. Procura speciala persoane fizice AGA_09.05.2018
 16. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane fizice 09.05.2018
 17. Procura speciala persoane juridice AGA 09.05.2018
 18. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane juridice 09.05.2018
 19. Situatii financiare la 31.12.2017
 20. Raportul Administratorului Special pt activitatea desfasurata in anul 2017
 21. Raportul Auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2017
 22. Hotarari AGOA 10.05.2018
 23. Convocator AGA aprilie 2019
 24. Informatii actionari AGA 17.04.2019
 25. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane fizice 17.04.2019
 26. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane juridice 17.04.2019
 27. Procura speciala persoane juridice AGA 17.04.2019
 28. Procura speciala persoane fizice AGA 17.04.2019
 29. Raportul Administratorului special privind rezultatele exercitiului financiar al anului 2018
 30. Situatii financiare la data de 31.12.2018
 31. Includerea pierderii inregistrate in anul 2018 in rezultatul reportat
 32. Hotarare AGA nr 1_17 04 2019
 33. Hotarare AGA nr 2_17 04 2019