AGAArhiva AGARapoarte CNVMStructura Actionariatului

 1. Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 2. Hotarari Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12.05.2016
 3. Convocare AGA-STRO 25.08.2016
 4. Informatii actionari AGEA 25.08.2016
 5. Material informativ pct 1 si 2 ordinea de zi 25.08.2016
 6. Material informativ pct 3 ordinea de zi 25.08.2016
 7. Material informativ pct 4 ordinea de zi 25.08.2016
 8. Material informativ pct 5 ordinea de zi 25.08.2016
 9. Hotarare AGA nr.1 din 25.08.2016
 10. Hotarare AGA nr.2 din 25.08.2016
 11. Hotarare AGA nr.3 din 25.08.2016