AGAArhiva AGARapoarte CNVMStructura Actionariatului

 1. Convocator AdGenExtraordinar a Actionarilor STRO 06.03.2015
 2. Informatii actionari AGA 18.02.2015.doc
 3. Proiect Hot AGEA 18.02.2015
 4. Raport privind cadrul juridic tranzactionarii actiunilorSTRO
 5. Structura actionariat -total actiuni si drepturi de vot-AGA 18.02.2015
 6. Convocator AGA 24.04.2015
 7. Hotarare Agea
 8. Sinteza raport inspectie SEVESO-martie 2015
 9. Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
 10. Raportul administratorului special privind exercitiul financiar 2014
 11. Situatii financiare an 2014
 12. Raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar 2014
 13. Reprezentare actionari prin procura generala
 14. Raport privind aplicarea legii 151 din 2014
 15. Informatii actionari AGA 24.04
 16. Hotararea nr.2 AGA din 24.04.2015
 17. Termen limita de depunere a cererilor de retragere
 18. Convocator 11.05.2016 STRO
 19. Informatii actionari AGA 11.05.2016
 20. Raportul Administratorului special privind rezultatele exercitiului financiar al anului 2015
 21. Raportul Auditorului Financiar an 2015.pdf
 22. Situatii financiare an 2015