AGAArhiva AGARapoarte CNVMStructura Actionariatului

 1. Convocator Adunarea Generala Ordinara STRO
 2. RC convocare AGA 08.01.2014
 3. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane fizice STRO
 4. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane juridice STRO
 5. Procura speciala persoane juridice STRO
 6. Procura speciala persoane fizice STRO
 7. Informatii actionari AGA 08.01.2014
 8. Structura actionariat total actiuni si drepturi de vot AGA 08.01.2014
 9. Proiect Hotarare AGA 08.01.2014
 10. Informare privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase
 11. Convocator AGA 24.04.2014-aprobare sit.financiare.doc
 12. FORMULAR DE VOT prin corespondenta -persoane fizice STRO
 13. FORMULAR DE VOT prin corespondenta-persoane juridice
 14. Informatii actionari AGA 24.04.2014
 15. Procura speciala-persoane juridice AGA 24.04.2014
 16. Procura-speciala-persoane-fizice AGA 24.04.2014
 17. B.V.C. an 2014
 18. Informarea actionarilor cu privire la concluziile inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2013 si aprobarea propunerilor privind scoaterea din functiuner, casarea si valorificarea unor mijloace fixe
 19. Raportul administratorului special privind rezultatele exercitiului financiar 2013
 20. Situatii financiare la data de 31.12.2013
 21. Raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar 2013
 22. HOTARARE-AGA-24.04.2014
 23. Raport curent Hot.AGA 24 04 2014.
 24. Sinteza raport inspectie SIVESO-august2014.
 25. Informare privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase - septembrie 2014
 26. Sinteza raport inspectie SEVESO din 4 septembrie 2014.