AGAArhiva AGARapoarte CNVMStructura Actionariatului

 1. Premise BVC an 2011
 2. Numirea auditorului financiar extern
 3. Bilant la data de 31.12.2010
 4. Convocator AGA Aprilie 2011
 5. Raportul administratorilor Rafinariei STEAUA ROMANA
 6. Informatii referitoare la drepturile actionarilor aprilie 2011
 7. Informatii referitoare la rezultatul inventarierii aprilie 2011
 8. FORMULAR DE VOT prin corespondenta-persoane fizice
 9. FORMULAR DE VOT prin corespondenta-persoane juridice
 10. Procura speciala persoane fizice
 11. Procura speciala persoane juridice
 12. Hotarari AGA 19 Aprilie 2011
 13. Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – 17 August 2011
 14. Informatii actionari – AGA 17 August 2011
 15. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice – AGA 17 August 2011
 16. Procura speciala persoane juridice – AGA 17 August 2011.
 17. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice – AGA 17 August 2011
 18. Procura speciala persoane fizice – AGA 17 August 2011
 19. Informarea actionarilor - AGA 17 August 2011
 20. Hotararea AGA nr1 - 17 August 2011
 21. Hotararea AGA nr2 - 17 August 2011
 22. Raport CNVM hotarari - AGA 17 August 2011