AGAArhiva AGARapoarte CNVMStructura Actionariatului

 1. Convocator AGA 27.04.2017
 2. Informare privind proiectul Planului de reorganizare
 3. Premise BVC pentru anul 2017
 4. Raportul administratorului special privind rezultatele exercitiului financiar 2016
 5. Situatii financiare la 31.12.2016
 6. Hotarari AGA 28.04.2017
 7. Convocator AdGenExtraordinar a Actionarilor STRO 09.11.2017
 8. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane juridice 2017
 9. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane fizice 2017
 10. Procura speciala persoane juridice 2017
 11. Procura speciala persoane fizice 2017
 12. Informatii actionari AGA 09.11.2017
 13. Hotarare AGA nr.1 din 09.11.2017